Alkoholbehandlingsgruppe

Målgruppe

Borgere der har erkendt at de har et skadeligt forbrug af alkohol - (fysisk, psykisk og socialt) og som er motiveret til at få hjælp til at få arbejdet med sig selv i forhold til dette.

Formål

At give deltagerne indblik i mekanismerne bag misbruget, og arbejde med de skadevirkninger misbruget har forvoldt. (fysisk, psykisk og socialt).

Indhold

Vi arbejder med en blanding af oplæg fra behandlerne, egne problemstillinger, støtte, genkendelse og feedback fra de øvrige gruppemedlemmer. Fremlæggelse i gruppen, samt aktuelle personlige emner.
Arbejde med advarselstegn og tilbagefaldsforebyggelse.

Gruppestørrelse og visitation

Gruppen består af 6-8 borgere. Gruppen sammensættes af de to behandlere, der står for visitation.

Tid og sted

Rusmiddelcenter Aabenraa, Reberbanen 3, torsdage fra kl. 15.30 til 18.00.