Familiesamtale

En familiesamtale er, som ordet antyder, en samtale, hvor alle i familien kan deltage; far, mor og børn. Hvis et barn er for ungt til sprogligt selv at kunne redegøre for sine oplevelser/følelser inddrages barnet perspektiv alligevel i samtalen; Forældrene opfordres her til at sætte ord på den påvirkning, de tænker, alkoholproblemet har og har haft på barnet. Dette sker også, hvis barnet ikke er til stede under samtalen. De børn, der deltager i samtalen stilles frit i forhold til, hvorvidt de vil fortælle noget og i så fald hvad og hvor meget. De kan evt. tegne imens (det kan også være en måde at tilkendegive følelser på). Vi vurderer, at deres tilstedeværelse under alle omstændigheder har en betydning, idet de oplever, at forældrene forsøger at tage ansvar for situationen derhjemme og erkender problemet.

Hvad sker der under samtalerne?

  • Det enkelte familiemedlem bliver set og mødt i sine vanskeligheder.
  • Der kan planlægges og aftales "Ambulanceplan": Hvad kan det enkelte barn gøre hvis far/mor kommer til drikke? ”Hvem passer på mig?”. 
  • Undervisning om alkohol ( psykoedukation). 
  • Almengørelse. ”Der er mange andre, der har det præcis som os. Vi er ikke alene”.
  • Oplevelsen af, at det hjælper at tale om problemet og at dele det med andre. 
  • Tabu og hemmeligheder brydes. 

Der sættes ca. en time af til hver samtale og antallet af samtaler vurderes ud fra et individuelt skøn i samarbejde mellem behandler og de implicerede parter.