Individuelle samtaler

Samtale med behandler

Hvis man, efter første henvendelse til Rusmiddelcenter Aabenraa, fortsat har et ønske om at arbejde videre hen mod forandring i forhold til alkohol, bliver man visiteret til en behandler.
Behandleren vil fremover være den gennemgående kontakt i hele forløbet i rusmiddelcentret.

Behandleren vil sørge for en afslappet og rar stemning, hvor det vil være ok at snakke om svære ting. Man vil opleve at det gør en forskel at tale med professionelle mennesker som kender til problematikken omkring for stort alkoholindtag.

Det er alkoholbehandlingens ønske at man føler sig respekteret og velkommen når man har sagt ja til et individuelt samtaleforløb.

Hver tirsdag visiteres og fordeles alle nyhenvendelser mellem de fire alkoholbehandlere. Alkoholteamet vurderer hvor den enkelte borger er bedst placeret.
Indenfor en uge vil man blive kontaktet pr brev eller tlf.