Pårørende

At være tæt på en, der drikker for meget

Et for stort alkoholforbrug påvirker både den drikkende og de pårørende.
Pårørende kan for eksempel kæmpe med: At hjælpe den drikkende, at holde alkoholproblemerne skjult for omverdenen, holde sammen på familien og alt det praktiske.
Ofte føler pårørende sig meget alene med deres tanker og problemer.
I Rusmiddelcenter Aabenraa har man mulighed for at få nogle individuelle samtaler eller deltage i pårørende gruppe.
At snakke med andre om det, man står i, at sætte ord på, hvad det betyder at være tæt på et menneske, der drikker for meget, kan give overblik over egen situation og handlemuligheder. 

Pårørende

Det er helt naturligt at pårørende kan føle sig forkert og anderledes i forhold til andre.