Efterbehandling

Efterbehandling er et tilbud som ligger i forlængelse af dagbehandlingen og der arbejdes videre med det man har lært i dagbehandlingen.

Målet er at give støtte til borgeren efter endt dagbehandling, så den enkelte integreres i samfundet på en sund måde, og dermed fortsat får kompetencer til at leve et liv uden stoffer og alkohol. Hvis borgeren ikke er kommet i gang med AA, NA, ACA mm. vil de blive opfordret til at give det en chance, da det også er en måde at forblive ædru/clean på.

Efterbehandlingen varer ½ til 1 helt år og foregår hovedsageligt i gruppe. Den vil foregå hver mandag eftermiddag eller aften, alt efter om der er nogle på holdet med fuldtids arbejde eller uddannelse.

For at undgå tilbagefald skal borgeren fortsat lære at tackle følelsesmæssige konflikter og ydre krav. Fokus rettes særligt mod disse tre områder:

  • Familieliv og de nære relationer
  • Arbejdsliv, uddannelse, krav, forventninger og muligheder
  • Fritidsliv og netværk

Efterbehandlingen arbejder med følgende

  • Borgeren skal føle sig tryg i gruppen. Der arbejdes derfor med relationer med alle i gruppen (interaktioner).
  • Borgeren vil også få støtte til arbejde med nære relationer.
  • Behandlingen foregår i faste rammer, og der vil være en fast struktur. Der er eksempelvis mødepligt. 
  • Der er mulighed for at arbejde med mål som laves ved starten, målene kan hjælpe til at holde fokus undervejs.