Børnegruppe

Børn kan henvises til Børnegruppe på betingelse af at mindst en af forældrene er indskrevet i Rusmiddelcenter Aabenraa. Der kan i helt særlige tilfælde fraviges herfra og det vil altid ske i samråd med de behandlingsansvarlige for gruppen.

Vi bestræber os på at der er en fast og genkendelig struktur i Børnegruppe og vi starter altid mødet med boller og saft/kakao og en snak om løst og fast, siden sidst runde samt et tjek på  ”Humørbarometer”, her er der mulighed for at beskrive tanker og følelser samt øvelse i at registrere forskelle.

Vi arbejder med

  • Tema/opgave: Forskellige opgaver, hvor barnet/den unge får mulighed for at fortælle om sig selv og til at lære sig selv at kende på nye måder. Fokus er både på livet med alkohol og på det almindelige liv. Tegne, læse, opgaver, se film og lignende. 
  • Aktiviteter og eller leg: Balance mellem tyngde og lethed – mellem bevægelse og fordybelse. 
  • Afslutningsritual i rundkreds: Hvad vil du huske fra i dag? Hvad har gjort særligt indtryk? Hvordan har det været at være her i dag? 

Tidspunkt

Gruppen mødes hver anden mandag fra kl. 16.00 - 17.30 i lige uger.

Fysiske rammer

Gruppen mødes i Rusmiddelcentret på Reberbanen 3, stueetagen. Hvor der er trygge og børnevenlige rammer.

Gruppens varighed

Der er løbende optag i gruppen. Der laves samtykkeerklæring med forældrene om barnets deltagelse i Børnegruppe. Et forløb strækker sig som udgangspunkt over et halvt år. Afslutning i Børnegruppe foregår efter fællesaftale med forældre, barn og behandler og det tilstræbes, at der afholdes et afsluttende møde, hvor mindst en af forældrene deltager sammen med barnet.