Parsamtaler

Er det vigtigt at partneren inddrages?

Når der er et rusmiddelproblem i et forhold påvirkes både partner og eventuelle børn. Det er derfor vigtigt at partneren også inddrages i behandlingen, så parret kan få lagt en fælles målsætning i forhold til rusmiddelproblemet.
En parsamtale er et tilbud til borgeren med et rusmiddelproblem samt dennes ægtefælle/samlever eller kæreste.

Hvis der er børn i forholdet, kan parsamtalerne gå forud for familiesamtalerne og være med til at forberede de voksne i familien på disse og ”klæde dem bedst muligt på” i forhold til at rumme og støtte op omkring børnene.

Hvad sker der under samtalerne?

  • Parret bliver hver især set og mødt i egne vanskeligheder.
  • Hjælp til at få formuleret personlig og fælles målsætning i forhold til rusmiddelproblemet.
  • Undervisning om rusmidler (psykoedukation).
  • Almengørelse. ”Der er mange andre, der har det præcis som os. Vi er ikke alene”.
  • Oplevelsen af, at det hjælper at tale om problemet og at dele det med andre. 
  • Tabu og hemmeligheder brydes

Der sættes ca. en time af til hver samtale og antallet af samtaler vurderes i samarbejde med borgeren.