Henvendelse

Brugere eller pårørende kan frit ringe, skrive eller henvende sig personligt i rusmiddelcentret, hvor vi i samarbejde med borgeren finder frem til det behandlingstilbud, som passer til den enkelte.

Samarbejdspartnere og andre myndigheder kan henvise borgere til rusmiddelcentret eller tage kontakt til rusmiddelcentret med henblik på visitation af en borger.