Individuelle samtaler

Hvis man, efter første henvendelse til Rusmiddelcenter Aabenraa, har et fortsat ønske om at arbejde videre hen mod forandring i forhold til stoffer, bliver man visiteret til en behandler.
Behandleren vil fremover være den gennemgående kontakt i hele forløbet i rusmiddelcentret.

Behandleren vil sørge for en afslappet og rar stemning, hvor det vil være ok at snakke om svære ting. Man vil opleve at det gør en forskel at tale med professionelle mennesker som kender til problematikken omkring stoffer.

Det er stofbehandlingens ønske at man føler sig respekteret og velkommen når man har sagt ja til et individuelt samtaleforløb.

Hver tirsdag visiteres og fordeles alle nyhenvendelser mellem de fire stofmisbrugsbehandlere. Stofteamet vurderer, hvor den enkelte borger er bedst placeret.

Behandleren indkalder hurtigst muligt (indenfor en uge) borgeren til en samtale.