Motivationsgruppe

Formål

Gennem motivationsbehandling at afklare motivation og blive bevidst om egne behov, ressourcer og arbejdspunkter for derigennem at øge livskvaliteten og blive i stand til at skabe en stoffri en tilværelse.

Målgruppe

Borgere med misbrug, der har et ønske om at skabe en forandring i forhold til deres misbrug.

Visitation til gruppen

Hvis misbrugsbehandler og gruppeleder vurderer, at tilbuddet er relevant for en borger, visiterer misbrugsbehandleren borgeren til forsamtale med gruppelederen, hvor borgeren informeres om rammer og struktur i gruppen. Borgeren kan herefter tage stilling til, hvorvidt han/hun ønsker at blive en del af gruppen.

Der er ikke et krav om stoffrihed, men det er nødvendigt at være indstillet på og motiveret for at skabe en forandring i forhold til misbruget.

Vi antager, at vi alle hver især er eksperter i eget liv og behandlingen tager udgangspunkt i den enkeltes situation nu og her. Der vil derfor ikke være et fast tilrettelagt program for gruppemøderne, men strukturen i gruppemødet er fast:

Individuelle mål

Gennem forløbet i motivationsgruppen og individuelle samtaler i misbrugscentret, vil der i samarbejde med den enkelte borger, blive lagt en individuel behandlingsplan, hvor der afdækkes ressourcer og behov i forhold til, hvad borgeren har brug for i det videre behandlingsforløb.