Tilbagefaldsforebyggende gruppe

Formål

Igennem individuel læring omkring egne højrisikosituationer og tilbagefaldsmønstre at forebygge tilbagefald.

Målgruppe

Borgere, der som udgangspunkt er stoffrie. Stoffriheden kan både være opnået gennem ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling.

Visitation til gruppen

Hvis behandler og gruppeleder vurderer, at tilbuddet er relevant for en borger, visiterer behandleren borgeren til forsamtale med gruppelederen, hvor borgeren informeres om rammer og struktur i gruppen. Borgeren kan herefter tage stilling til, hvorvidt han/hun ønsker at blive en del af gruppen.